ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดประมูลจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์มณฑลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 •     การประปาส่วภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ประกวดประมูลจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์มณฑลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • หมดเขต    21/11/2557
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294