ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันเม็ง ถ.เชียงใหม่ -ดอยสะเก็ด ชม. ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสันเม็ง ถ.เชียงใหม่ -ดอยสะเก็ด ชม. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หรือ ติดตอสอบถามได้ที่ 0-5339-8420 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันเม็ง ถ.เชียงใหม่ -ดอยสะเก็ด ชม.
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • หมดเขต    26/11/2557
 • อ่าน   249
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294