ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ดำเนินการจัดจ้างงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ดำเนินการจัดจ้างงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ งบประมาณของงานในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   06/09/2551
 • หมดเขต    08/09/2551
 • อ่าน   589
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294