ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ฯลฯ
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/09/2551
 • หมดเขต    12/09/2551
 • อ่าน   592
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294