ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
 •     สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ วิยาลัยอาชีพจอมทอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5334-1872
 • หน่วยงาน    วิยาลัยอาชีพจอมทอง
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • หมดเขต    28/11/2557
 • อ่าน   206
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294