ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 1 แห่ง
 •     ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5309-6134
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • หมดเขต    25/11/2557
 • อ่าน   229
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294