ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างของสถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและยานพาหนะฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5327-6100 ต่อ 208
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/11/2557
 • หมดเขต    21/11/2557
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294