ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5326-0786
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์
 • วันที่ประกาศ   21/11/2557
 • หมดเขต    25/11/2557
 • อ่าน   225
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294