ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
 •     สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ถ. อนุสาวรีย์สิงห์ เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ผู้สนใจติดต่อขอซื่อเอกสารได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ถ. อนุสาวรีย์สิงห์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5322-1646
 • หน่วยงาน    สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ถ. อนุสาวรีย์สิงห์ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/11/2557
 • หมดเขต    24/11/2557
 • อ่าน   247
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294