ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบของ
 •     สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบของ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ถ.อารักษ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-221228
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ถ.อารักษ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/11/2557
 • หมดเขต    24/11/2557
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294