ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ
 •     อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/09/2551
 • หมดเขต    08/09/2551
 • อ่าน   605
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294