ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-816021
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/11/2557
 • หมดเขต    28/11/2557
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294