ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุ
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนคร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5394-5603
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/11/2557
 • หมดเขต    15/12/2557
 • อ่าน   225
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294