ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อท่อพีวีซีแข็ง-หัวกระโหลกกรองน้ำทองเหลือง
 •     โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อท่อพีวีซีแข็ง-หัวกระโหลกกรองน้ำทองเหลือง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5300-6262-63 ต่อ 20
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   25/11/2557
 • หมดเขต    26/11/2557
 • อ่าน   227
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294