ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
 •     สำนักงานประปาเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ บ้านแม่โจ้ หมู่ 9 ด้านหลังตลาดสดแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทรา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคได้ที่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/09/2551
 • หมดเขต    15/09/2551
 • อ่าน   583
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294