ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาขายมูลดินทรายของเหมืองแม่เมาะ
 •     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคาขายมูลดินทรายของเหมืองแม่เมาะ จำนวน 50,000 ตัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ แผนกพัสดุเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • วันที่ประกาศ   06/09/2551
 • หมดเขต    10/09/2551
 • อ่าน   616
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294