ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง จำนวน 15,920 ลูกบาศก์เมตร
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.ชม สอบราคาจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง จำนวน 15,920 ลูกบาศก์เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.ชม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053276100 ต่อ 208
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.ชม
 • วันที่ประกาศ   26/11/2557
 • หมดเขต    1/12/2557
 • อ่าน   182
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294