ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ออกกำลังกาย
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ออกกำลังกาย สำหรับใช้ในราชการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ ชุดฝึกกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/09/2551
 • หมดเขต    18/09/2551
 • อ่าน   570
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294