ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ประกวดราคาจ้างเหมาการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนแขวง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-278829
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์
 • วันที่ประกาศ   27/11/2557
 • หมดเขต    2/12/2557
 • อ่าน   198
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294