ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาทำโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ผู้สนใจติดต่อของซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-278829
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/11/2557
 • หมดเขต    2/12/2557
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294