ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
 •     ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักผู้พิพากษา) จำนวน 4 หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา เนื่องจากไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ในวันที่ 24 กันยายน 2551 เวลา 10.00 น. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล ต้องไปแสดงตนขอรับแผนผังที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างที่จะประมูล ในวันที่ 22 กันยายน 2551 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุฯ ส่วนช่วยอำนวยการ ศาลจังหวัดเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/09/2551
 • หมดเขต    24/09/2551
 • อ่าน   737
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294