ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ ยา Atorvastatin 10 mg. จำนวน 27,000 เม็ด และ ยา Celecoxib 200 mg. จำนวน 30,000 เม็ด และยา Rosuvastatin Calclum tab. 10 mg. จำนวน 50,000 เม็ด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อใบเสนอราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/09/2551
 • หมดเขต    12/09/2551
 • อ่าน   643
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294