ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/09/2551
 • หมดเขต    15/09/2551
 • อ่าน   563
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294