ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการพัฒนาระบบท่อจ่ายน้ำประปาโดยการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาบริเวณบ้านทุ่งสีทอง หมู่ที่ 10 จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2551
 • หมดเขต    17/09/2551
 • อ่าน   583
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294