ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดจ้างเหมากำจัดขยะ
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดจ้างเหมากำจัดขยะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2551
 • หมดเขต    15/09/2551
 • อ่าน   590
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294