ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ดังนี้ เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2551
 • หมดเขต    19/09/2551
 • อ่าน   660
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294