ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาส่วนภายนอก
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาส่วนภายนอก (OUT STATION) ขอบระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร เป็นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 44 แห่ง , สัญญาณไฟจราจรทางข้าม จำนวน 46 แห่ง และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 20 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ อาคารสำนักการคลัง ชั้น 2 ห้องกลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2551
 • หมดเขต    16/09/2551
 • อ่าน   587
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294