ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายกระเทียม
 •     จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจำหน่ายกระเทียม ตามโครงการแทรกแซงราคากระเทียม ปี 2551 ปริมาณจำนวน 4,574.987 ตัน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นซองเสนอราคาได้ในวันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ชั้น 2
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2551
 • หมดเขต    12/09/2551
 • อ่าน   682
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294