ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหางดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-442390 ต่อ 508
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2557
 • หมดเขต    29/12/2557
 • อ่าน   207
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294