ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-7521
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2557
 • หมดเขต    24/12/2557
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294