ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด
 • วันที่ประกาศ   16/06/2550
 • หมดเขต    26/06/2550
 • อ่าน   635
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294