ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ
 •      (แบบเปิดข้างเทท้าย) ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2550
 • หมดเขต    06/08/2550
 • อ่าน   653
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294