ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
 •     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยกลาง หมูที่ 3 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรวม 283 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/09/2551
 • หมดเขต    24/09/2551
 • อ่าน   643
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294