ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น สถานีวิทยุกระจายเสีงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกว์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุอาคารสถานที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-3746
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2557
 • หมดเขต    19/12/2557
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294