ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคราจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
 •     โรงเรียนบ้างโทกน้ำกัด ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง ลำพูน สอบราคราจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้างโทกน้ำกัด ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5355-5380
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้างโทกน้ำกัด ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   19/12/2557
 • หมดเขต    26/12/2557
 • อ่าน   226
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294