ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-0267
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2557
 • หมดเขต    26/12/2557
 • อ่าน   226
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294