ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตั้งแแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-859395
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/12/2557
 • หมดเขต    30/12/2557
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294