ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5385-9395 ต่อ 21
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/12/2557
 • หมดเขต    6/1/2558
 • อ่าน   248
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294