ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ในเขต อบต.ดอยเต่า ดังนี้ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร จำนวน 1 หลัง , ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 8.20 เมตร ยาว 16.20 เมตร จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูและวางท่อ คสล. จำนวน 7 บ่อ 1 จุด ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/09/2551
 • หมดเขต    25/09/2551
 • อ่าน   654
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294