ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด
 •     โรงเรียนวัดทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง ลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-553079
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   23/12/2557
 • หมดเขต    29/12/2557
 • อ่าน   228
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294