ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัฒนารายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-321420 ต่อ 106
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/12/2557
 • หมดเขต    30/12/2557
 • อ่าน   213
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294