ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/30
 •     โรงเรียนสองแคววิทยาคม สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/30 สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กลุ่มการบริหารทั่วไป อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบได้ที่ 0-5336-9576
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสองแคววิทยาคม
 • วันที่ประกาศ   23/12/2557
 • หมดเขต    29/12/2557
 • อ่าน   235
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294