ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเอกชนด้านงานซักฟอกของโรงพยาบาลฯ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเอกชนด้านงานซักฟอกของโรงพยาบาลฯ จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ฝ่ายพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/09/2551
 • หมดเขต    21/09/2551
 • อ่าน   508
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294