ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สินระยะที่ 1
 •     ที่ว่าเทศบาลตำบลสบเตี๊ํยะ สอบราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สินระยะที่ 1ผู้สนใจสามารถติดขอซื้อเอกสารที่ได้ สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ํยะ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 มกราคม 2558
 • หน่วยงาน    ที่ว่าเทศบาลตำบลสบเตี๊ํยะ
 • วันที่ประกาศ   23/12/2557
 • หมดเขต    12/1/2558
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294