ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กันยายน 2551 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5328-3746
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/09/2551
 • หมดเขต    22/09/2551
 • อ่าน   581
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294