ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประเภทที่ 2 ผัก ผลไม้ และนมสด (ครั้งที่ 2)
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประเภทที่ 2 ผัก ผลไม้ และนมสด (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1179
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/01/2558
 • หมดเขต    05/01/2558
 • อ่าน   210
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294