ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ
 •     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1922
 • หน่วยงาน    ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/01/2558
 • หมดเขต    26/01/2558
 • อ่าน   257
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294