ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไฮ-บ้านน้ำโค้ง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไฮ-บ้านน้ำโค้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5308-0640
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/01/2558
 • หมดเขต    20/01/2558
 • อ่าน   213
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294