ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3807
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/01/2558
 • หมดเขต    07/01/2558
 • อ่าน   250
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294