ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
 •     เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-8335
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2558
 • หมดเขต    14/01/2558
 • อ่าน   244
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294